Aanmelden nieuwe leden

Ieder kind vanaf 4 jaar met een beperking die niet in aanmerking komt voor het reguliere voetbal, mag contact opnemen met stichting Kids United. Samen met u kunnen we beoordelen of uw kind bij ons op de goede plaats is.

Contributie

Het moet voor iedereen mogelijk zijn zich aan te sluiten bij Kids United. Om deze reden is besloten, bij de oprichting , om geen contributie te vragen. Om contributievrij te continueren is de stichting afhankelijk van sponsoring en donaties.

Via onderstaand formulier kunt u een nieuw lid aanmelden voor Kids United. Na het versturen van het formulier zal Kids United contact met u opnemen over de verdere gang van zaken.

Aanmelden