Nalatenschap

Nalaten aan Kids United, hoe werkt dat?
Steeds meer mensen kiezen bewust wat er met hun nalatenschap dient te gebeuren als zij er niet meer zijn. Wat laat ik na, aan wie en waarom? En bovendien: hoe regel ik alles?

Wanneer u ervoor kiest om na te laten aan Kids United dan kunt u dat kenbaar maken in uw testament. Een notaris van uw keuze helpt u hierbij. De notaris adviseert over de mogelijkheden en legt de wensen vast in een notariële akte.

Erfstelling of legaat​

U kunt Kids United op twee manieren in uw testament opnemen:

Erfstelling:
Door Stichting Kids United te benoemen als erfgenaam
Bij een erfstelling benoemt u Stichting Kids United in uw testament als (mede-) erfgenaam. U bepaalt zelf welk recht wij krijgen op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen.

Legaat:
Door Stichting Kids United te benoemen tot legataris.
Kids United krijgt dan een legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een specifiek bezit. Bijvoorbeeld 1.000 euro, 10% van uw nalatenschap of een schilderij.

Notaris

Als u een deel van uw nalatenschap wilt bestemmen voor Stichting Kids United wordt dit door een notaris vastgelegd in een testament.

U dient dan over de volgende gegevens te beschikken:

Statutaire naam: Stichting Kids United
Statutaire zetel: Groningen
Kantoorhoudende: Bolder 73, 9732 PE
Kamer van Koophandel nummer: 02082143

De belastingdienst heeft Kids United aangemerkt als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en erkent ons daarmee als goed doel. Hierdoor hoeft Kids United geen schenk- of erfbelasting te betalen. Uw gift wordt dus maximaal benut.

Uw notaris kan u meer vertellen over de mogelijkheden van nalaten. Heeft u nog geen notaris? Via www.notaris.nl vindt u eenvoudig een notaris bij u in de buurt.